Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.2, pp.765-770, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

RESPONS OF WHEAT SPECIES TO IRRIGATION WATER SALINITY

GENETIKA-BELGRADE, vol.49, no.2, pp.435-444, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF SALT AND WATER STRESS ON YIELD AND VEGETATIVE GROWTH PARAMETERS OF BASIL (OCIMUM BASILICUM L.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.12, pp.7172-7178, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Ameliorative effect of calcium nitrate on cucumber and melon plants drip irrigated with saline water

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, vol.26, no.8, pp.1665-1681, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of deficit irrigation on growth, yield, and fruit quality of eggplant under semi-arid conditions

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.53, no.12, pp.1367-1373, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sulama Suyu Tuzluluğunun Eski ve Yeni İki Sıralı Arpa (Hordeum Vulgare Conv. Distichon) Çeşitlerinin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.216-221, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Different Substrate Materials For Phosphorus Removal From Wastewaters In Constructed Wetlands

Current Trends in Natural Sciences, vol.7, no.14, pp.69-75, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Spatial Variation of Reference Evapotranspiration Case Study of Seyhan Basin

Current Trends in Natural Sciences, vol.27, no.14, pp.251-259, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Constructed Wetland Technology For Domestic Wastewater Treatment

Current Trends in Natural Sciences, vol.7, no.14, pp.245-250, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.124-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bursa- İnegöl Ovası Yeraltı Su İçeriğinin On Yıllık Dönemdeki Değişimi

Mediterranean Agricultural Sciences, vol.30, no.2, pp.143-149, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetraganoloba)’nin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.130-137, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su Kirliliğinin Tarıma Etkileri

TARIM TÜRK, no.63, pp.39-43, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.124-133, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Irrigation Efficiencies Under Central Anatolia Conditions

Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.10, pp.93-101, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of High Boron Containing Irrigation Waters on Plant Characteristics of Basil Ocimum Basilicum L

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.45-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Different Irrigation Water Salinity Levels on Germination of Diploid, Tetraploid and Hexaploid Wheat

Journal of International Scientific Publications Agriculture Food., vol.4, pp.433-441, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Morphological Characteristics of Tomato Irrigated With Wastewaters With Different Oxygen Concentrations

Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.9, pp.187-193, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

FFECTS OF DIFFERENT IRRIGATION WATER SALINITY LEVELS ONGERMINATION OF DIPLOID TETRAPLOID AND HEXAPLOID WHEAT

Agriculture Food, vol.4, no.2016, pp.433-441, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Constructed Wetland Technology to Prevent Water Resources Pollution

Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.9, pp.125-132, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Different Irrigation Levels on Yield of Lettuce Grown in An Unheated Greenhouse

Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.9, pp.145-151, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geothermal Greenhousing in Turkey

Current Trends in Natural Sciences, vol.5, no.9, pp.158-163, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Ağır Metal İçerikli Sulama Sularının Hümik Asit Uygulanan Topraktaki Etkisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.34-41, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarı Kurak İklim Bölgelerinde Bitki Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılabilecek Ampirik Modeller

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.57-66, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Response Of Different İrrigation Water Applications On Yield And Growth Of Lettuce Grown In Greenhouse

Harran U. Agric. Fac. Journal, vol.6, no.1, pp.47-54, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Different Irrigation Levels on Growth Yield and Quality of Eggplant under Semiarid Condictions

Harran U. Agric. Fac. Journal, vol.5, no.3, pp.77-86, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk Baraj Gölünden Olan Buharlaşmanın Ampirik Eşitliklerle Tahmin Edilmesi

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-8, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Malatya Yöresindeki Barajların İklim ve Tarım Üzerine Etkileri

Harran Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.9-18, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationships of Water-Yield on Silage Corn Irrigated with Center Pivot Irrigation System

6th Congress on Soil Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, pp.105

Possibility of Agricultural Drought Period for Konya Closed Basin Based on HadGEM2 Global Climate Model

6th Congress on Soil Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, pp.148

Hydrologic Drought Period of Konya Closed Basin in The Future

6th Congress on Soil Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, pp.147

Relationship Between NDVI and LST Values in Wheat Yield in Drought Years

6th Congress on Soil Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, pp.222

Biological Risks of Waste Water in Terms of Irrigation Water

6th Congress on Soil Water Resources with International Participation, İzmir, Turkey, 12 - 14 November 2019, vol.1, pp.122

Effects of irrigation water stress on morphologic characteristics of corn (Zea mays indendata)

1st Internatıonal Symposıum On Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.494

Effect of irrigation water stress on yield of popcorn (Zea mays everta)

1st Internatıonal Symposıum On Biodiversity Research, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.507

Effects of irrigation water stress on corn silage quality

1st Internatıonal Symposıum On Biodiversity, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.508

The Effect of Subsurface Drip Irrigation System on Variation of Soil Moisture

9th International Micro Irrigation Conference (9IMIC), 16 - 18 January 2019, vol.1, pp.121-126

EFFECTS OF THE WATER SALINITY ON SEED GERMINATION AND SEEDLINGGROWTH OF DENT CORN

II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Durres, Albania, 9 - 12 November 2018

Burdur Havzasında Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişimi

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 September 2018

İnfiltrasyon Hızı Üzerine Tuzlu Sulama Sularını Etkisi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018

Yapay Sulak Alan Teknolojilerinin Evsel Atık Su Arıtımında Kullanımı.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018

Sulama Suyu Kalitesi Açısından Atık Sular Sular.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018

The Effect of Polymeric Hydrogel Application on Germination of Barley Under Saline Irrigation Water

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunisia, 18 - 21 March 2018, vol.1, pp.6

The Effect of Some Essential Oil Compounds which applied by means of Poly (Lactic Acid) on the Germination of Triticum spelta

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunisia, 18 - 21 March 2018, vol.1, pp.18

Effects of Thyme Essential Oil Chemicals on Germination of Barley

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunisia, 18 - 21 March 2018, vol.1, pp.74

Investigation of the Allelopathic Effects of Thymol, Carvacrol and Alpha-terpinene as Natural Chemicals

International Solid State Chemistry Conference, Monastir, Tunisia, 17 - 19 December 2017

Küresel İklim Salınımı Sürecinde Çanakkale İli Sıcaklık Eğilim

V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017

Küresel İklim Salınımı Sürecinde Çanakkale İli Yağışlarındaki Eğilim.

V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017

Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesinde Gediz Havzası Örneği

V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 September 2017

Evsel Atık Su Arıtımı için Ucuz ve Etkin Bir Arıtma (Yapay Sulak Alanlar)

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, vol.2, pp.44

Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 16 - 18 November 2017, vol.2, pp.42

Effect of Irrigation Water Containing High Sodium Chloride On Infiltration Rate

The International Joint Science Congress of Materials Polymers, 25 - 28 August 2017

Konya Ovasında Su Kalitesi ve Toprak Tuzluluğu

Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Turkey, 14 - 16 November 2013, vol.1, pp.16

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Sürdürülebilir Su Kalitesi Yönetimi

Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 May 2011, vol.1, pp.169-179

Tarımsal Sulamalarda Su Tasarrufu

VI. GAP Tarım Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2011, vol.1, pp.557-562

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanımın Önemi

VI. GAP Tarım Kongresi, Turkey, 9 - 12 May 2011, vol.1, pp.563-568

The Evaluation of Water Obtained from Different Waste Water Treatment Methods as to Irrigation Water Quality

International Sustainable Water and Westewater Management Symposium (USAYS), 26 - 28 October 2010, vol.1, pp.861-866

Effects Of Different Irrigation Programs on Growth Yield and Fruit Quality of Drip Irrigated Melon in Dardanelles Çanakkale Troia Region

Second International Symposium On Sustainable Development (ISSD’xx10) Proceedings, 8 - 09 June 2010, vol.3, pp.144-149

Yeraltı Sularının Yapay Olarak Beslenmesi

Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.1, pp.108-115

Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımda Kullanımının Değerlendirilmesi

Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Turkey, 11 - 12 September 2008, vol.1, pp.222-229

Atıksuyun Değerlendirilmesinde Yapay Sulak Alan Oluşturma

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 September 2008, vol.1, pp.241-249

Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri

2. Su Politikaları Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2008, vol.1, pp.501-508

Dünyada ve Türkiye de Suyun Fiyatlandırılması

2. Su Politikaları Kongresi, Turkey, 20 - 22 March 2008, vol.1, pp.247-257

Atıksu Artımında Ters Osmoz Sistemlerinin Kullanılması

Ulusal Çevre Sempozyumu, Turkey, 18 - 21 April 2007, vol.1, pp.1-9

Beyşehir Gölü Havzasında Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi

I. Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 December 2004, vol.1, pp.275-285

Harran Ovasında Sulama Sonrasında Tuzluluk ve Taban Suyu Durumu

GAP II. Tarım Kongresi, Turkey, 24 - 26 October 2001, vol.2, pp.783-792

Sulu Tarım ve Sulak Alanlar

Sulak Alanlar Konferansı, Turkey, 10 - 11 July 2008, vol.1, pp.1-9

Books & Book Chapters

The Potentiality of Wastewater Use for Irrigation in Turkey

in: Plants Pollutants and Remediation, Münir Öztürk, Muhammad Ashraf, Ahmet Aksoy, M.S.A. Ahmad, Khalid Rehman Hakeem, Editor, Springer, New York, pp.137-155, 2015