Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.765-770, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

RESPONS OF WHEAT SPECIES TO IRRIGATION WATER SALINITY

GENETIKA-BELGRADE, cilt.49, ss.435-444, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF SALT AND WATER STRESS ON YIELD AND VEGETATIVE GROWTH PARAMETERS OF BASIL (OCIMUM BASILICUM L.)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, ss.7172-7178, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ameliorative effect of calcium nitrate on cucumber and melon plants drip irrigated with saline water

JOURNAL OF PLANT NUTRITION, cilt.26, ss.1665-1681, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of deficit irrigation on growth, yield, and fruit quality of eggplant under semi-arid conditions

AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.53, ss.1367-1373, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.124-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bursa- İnegöl Ovası Yeraltı Su İçeriğinin On Yıllık Dönemdeki Değişimi

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.30, ss.143-149, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Sakız Fasulyesi (Cyamopsis tetraganoloba)’nin Çimlenmesi Üzerine Etkileri

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.130-137, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Kirliliğinin Tarıma Etkileri

TARIM TÜRK, ss.39-43, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Assessment of Irrigation Efficiencies Under Central Anatolia Conditions

Current Trends in Natural Sciences, cilt.5, ss.93-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Different Irrigation Levels on Yield of Lettuce Grown in An Unheated Greenhouse

Current Trends in Natural Sciences, cilt.5, ss.145-151, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Constructed Wetland Technology to Prevent Water Resources Pollution

Current Trends in Natural Sciences, cilt.5, ss.125-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological Characteristics of Tomato Irrigated With Wastewaters With Different Oxygen Concentrations

Current Trends in Natural Sciences, cilt.5, ss.187-193, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geothermal Greenhousing in Turkey

Current Trends in Natural Sciences, cilt.5, ss.158-163, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ağır Metal İçerikli Sulama Sularının Hümik Asit Uygulanan Topraktaki Etkisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.34-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarı Kurak İklim Bölgelerinde Bitki Su Tüketiminin Tahmininde Kullanılabilecek Ampirik Modeller

Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.57-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Different Irrigation Levels on Growth Yield and Quality of Eggplant under Semiarid Condictions

Harran U. Agric. Fac. Journal, cilt.5, ss.77-86, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECTS OF THE WATER SALINITY ON SEED GERMINATION AND SEEDLINGGROWTH OF DENT CORN

II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers, Durres, Arnavutluk, 9 - 12 Kasım 2018

Burdur Havzasında Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişimi

1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi, 26 - 28 Eylül 2018

İnfiltrasyon Hızı Üzerine Tuzlu Sulama Sularını Etkisi

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 Mart 2018

Sulama Suyu Kalitesi Açısından Atık Sular Sular.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 Mart 2018

Yapay Sulak Alan Teknolojilerinin Evsel Atık Su Arıtımında Kullanımı.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 Mart 2018

Effects of Thyme Essential Oil Chemicals on Germination of Barley

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunus, 18 - 21 Mart 2018, cilt.1, ss.74

The Effect of Polymeric Hydrogel Application on Germination of Barley Under Saline Irrigation Water

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunus, 18 - 21 Mart 2018, cilt.1, ss.6

The Effect of Some Essential Oil Compounds which applied by means of Poly (Lactic Acid) on the Germination of Triticum spelta

Science and Engineering of Polymeric Materials (SEPM 2018), Sousse, Tunus, 18 - 21 Mart 2018, cilt.1, ss.18

Investigation of the Allelopathic Effects of Thymol, Carvacrol and Alpha-terpinene as Natural Chemicals

International Solid State Chemistry Conference, Monastir, Tunus, 17 - 19 Aralık 2017

Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesinde Gediz Havzası Örneği

V. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 12 - 15 Eylül 2017

Evsel Atık Su Arıtımı için Ucuz ve Etkin Bir Arıtma (Yapay Sulak Alanlar)

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.44

Yapay Sulak Alanlar için Sıkıştırılmış Bariyer Karışımları

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, cilt.2, ss.42

Effect of Irrigation Water Containing High Sodium Chloride On Infiltration Rate

The International Joint Science Congress of Materials Polymers, 25 - 28 Ağustos 2017

Konya Ovasında Su Kalitesi ve Toprak Tuzluluğu

Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2013, cilt.1, ss.16

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Sürdürülebilir Su Kalitesi Yönetimi

Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2011, cilt.1, ss.169-179

Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanımın Önemi

VI. GAP Tarım Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, cilt.1, ss.563-568

Kırsal Alanda Atık Suların Arıtılmasında Doğal Arıtma Sistemlerinin Kullanımı

VI. GAP Tarım Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, cilt.1, ss.576-581

Tarımsal Sulamalarda Su Tasarrufu

VI. GAP Tarım Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2011, cilt.1, ss.557-562

Yeraltı Sularının Yapay Olarak Beslenmesi

Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2008, cilt.1, ss.108-115

Yeraltı Su Kaynaklarının Tarımda Kullanımının Değerlendirilmesi

Konya Kapalı Havzası Yeraltısuyu ve Kuraklık Konferansı, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2008, cilt.1, ss.222-229

Atıksuyun Değerlendirilmesinde Yapay Sulak Alan Oluşturma

Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2008, cilt.1, ss.241-249

Dünyada ve Türkiye de Suyun Fiyatlandırılması

2. Su Politikaları Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008, cilt.1, ss.247-257

Sulama Projelerinin Çevresel Etkileri

2. Su Politikaları Kongresi, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008, cilt.1, ss.501-508

Atıksu Artımında Ters Osmoz Sistemlerinin Kullanılması

Ulusal Çevre Sempozyumu, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2007, cilt.1, ss.1-9

Beyşehir Gölü Havzasında Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi

I. Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 23 - 24 Aralık 2004, cilt.1, ss.275-285

Harran Ovasında Sulama Sonrasında Tuzluluk ve Taban Suyu Durumu

GAP II. Tarım Kongresi, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2001, cilt.2, ss.783-792

Sulu Tarım ve Sulak Alanlar

Sulak Alanlar Konferansı, Türkiye, 10 - 11 Temmuz 2008, cilt.1, ss.1-9