Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Electrophoresis Applications Used in Medicine

Medical Sciences, vol.15, no.1, pp.12-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Chromatographic Applications in Medicine

European Journal of Science and Technology, no.17, pp.522-529, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

The use of chitosan as a biological control remedy

The Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology, vol.68, no.4, pp.215-222, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effects of Toxic Dose of Cyclophosphamide on the Expression of Aquaporins andthe Function of Heart Tissue

9th Intrenational Molecular Biology and Biotechnology Congress, Kars, Turkey, 6 - 10 December 2020, pp.49 Creative Commons License

Kardiyak aquaporinlerin ekspresyonu ve kalpteki fonksiyonu

International Conference on Research in Health Sciences, Konya, Turkey, 14 - 15 November 2020, pp.152-153 Creative Commons License

Chitosanase from the strain Bacillus subtilis Ege 1.19 as an alternative biocontrol agent

8th International Conference of the European Chitin Society, Antalya, Turkey, vol.1, no.1, pp.537

İlaca Bağlı Hepatotoksisite Gelişiminde Biyobelirteçler

INSAC - Natural and Health Sciences 2020(Online Presentation) May 22-23, 2020, Konya, Turkey, 22 - 23 May 2020, pp.348-356 Creative Commons License

Melatonin: Hepatotoksisiteye Karşı Çok Yönlü Koruyucu

Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 11 - 14 June 2019

Biyobelirteçlerin Klinik Kullanımı

2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, İstanbul, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.25-35

KİTOSAN VE TÜREVLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK VE BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.275-286

Elektroforez ve Klinik Uygulamaları

1.Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimnleri Kongresi, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.260-274

Ratlarda hiperbarik oksijen uygulamasına yağ dokunun endokrin ve immunolojik yanıtının incelenmesi

38.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi/2.Lipid Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016

Plaque mutans streptococci levels on glass ionomer restorations with and without chlorhexidine

22nd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Munich, Germany, 17 - 20 June 2009, vol.19, pp.7

Investigation on Using Bacillus Strains Producing Chitosanase in Fig Orchards and Vineyards as Biocontrol Agent for Sustainable Mould and Mycotoxin Management.

Advances in Chitin Science and Technology, The 7th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium (7th APCCS), Busan, South Korea, 23 April 2006, pp.225-227

Tersakan Çayı'nın su kalitesinin incelenmesi

XVI.Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 04 September 2002, pp.45

Yuvarlakçay (Köyceğiz-Muğla)’ın FizikoKimyasal ve Biyolojik Yönden İncelenmesi

Su Ürünleri Sempozyumu,19 Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop, Turkey, 20 - 22 September 2000, pp.249-265

Dipsiz ve Çine Çay'nın Ephemeroptera (Insecta) Faunası

XV.Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara, Turkey, 05 September 2000, pp.36

Books & Book Chapters

Aquaporin Su Kanallarının Patofizyolojik KoşullardaKardiyak Su Homeostazındaki Rolü

in: Sağlık Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Gülşen Goncagül Doç. Dr. Elçin Günaydın, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.151-164, 2020 Creative Commons License

Aquaporin Su Kanallarının Patofizyolojik Koşullarda Kardiyak Su Homeostazındaki Rolü

in: Sağlık Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Gülşen Goncagül Doç. Dr. Elçin Günaydın, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.151-164, 2020

Basic Medical Sciences

in: Current Biomedical Studies, Doğan Yücel, Editor, Akademisyen Kitapevi, pp.1-14, 2020

Probiyotiklerin Geleceği ve Biyomedikal Uygulamaları

in: Sağlık Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Levent Albayrak, Özgür Açıkgöz, Emre Gökçen, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.337-354, 2019

Mekanik Dolaşım Desteği

in: Kardiyopulmoner Baypas, Mustafa Saçar, Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları, pp.125-143, 2014

Mekanik Dolaşım Desteği

in: Kardiyopulmoner Baypas, Mustafa Saçar, Editor, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, pp.125-144, 2014