Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EKBERİ SUFİLERİN MESNEVİ ŞERHLERİNDE HZ HARAKANİ A AVNİ KONUK ÖRNEĞİ

II. ULUSLARARASI HARAKANİ SEMPOZYUMU, Kars, Turkey, 16 - 18 October 2014

OSMANLI DÜŞÜNCE TARİHİNİN TEŞEKKÜLÜNDE DAVUD KAYSERİ NİN ROLÜ

ULUSLALARASI KATILIMLI OSMANLI BİLİM VE DÜŞÜNCE TARİHİ SEMPOZYUMU, Gümüşhane, Turkey, 8 May - 10 April 2014, vol.1

KAKNÜS KUŞUNUN ATEŞİNDE HZ ÜFTADE YE GÖRE TEVHİD İ HAKİKİ

ULUSLARARASI HZ. ÜFTADE SEMPOZYUMU, 18 - 20 April 2014

HZ MEVLANA NIN MESNEVİ SİNDE TE VİL YÖNTEMİ VE ANLAMIN KATMANLILIĞI

ULUSLARARASI ÜÇÜNCÜ SULTAN DİVANİ SEMPOZYUMU, 25 - 26 October 2013

SUFİ DÜŞÜNCEYE GÖRE ÇEVRE BİLİNCİNİN ONTOLOJİK TEMELLERİ

ULUSAL ÇEVRE VE AHLAK SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2013

NUN VE KALEM İN SIRRI İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ HZ NE GÖRE ONTOLOJİ HUBB İ İLAHİ MÜNASEBETİ

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İBRAHİM HAKKI SEMPOZYUMU, Siirt, Turkey, 23 - 25 September 2013

Metrics

Publication

7

Project

1