Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2007 Doktora

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1997 - 2000 Yüksek Lisans

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Synthesis of PHEMA-Montmorillonite nanocomposite via in situ atom transfer radical polymerization

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü

 • 2000 Yüksek Lisans

  Condensation aniline and side chain acetic anhydride modified polystyrene by Lewis acid

  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü