Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2004 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü