Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PRİMER İNTESTİNAL LENFANJİEKTAZİ: OLGU SUNUMU

20. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI, KUŞADASI, Türkiye, 30 Eylül - 05 Ekim 2003