Announcements & Documents

BAFR: R Programı ile Bitki Islahı Denemelerinin Analizi için Geliştirilmiş Web Uygulaması
Other
9/22/2020
Kahrıman, F., 2007. Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin verim ve kalite değerlerinin belirlenmesi
Other
8/13/2016