Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  University of Massachusetts Amherst, Polymer Science And Engineering, United States Of America

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitusu, Kimya, Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitusu, Kimya, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Ege University, Fen Fakultesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Donör Akseptör Tipi Karbazol İçeren İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitusu, Kimya

 • 2006 Postgraduate

  Zopiklon' un voltametrik metotlar ile elektrokimyasal davranışının incelenmesi ve ilaçlarda kantitatif tayini

  Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Bilimleri Enstitusu, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English