Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A New Near-Infrared Switchable Electrochromic Polymer and Its Device Application

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY, vol.48, pp.4419-4427, 2010 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek hastalıkları Kavramı, Unsurları ve Sonuçları

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Çorum, Turkey, 22 August 2020, pp.105

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ: ÇANAKKALE İLİNDE BULUNAN ASKERİ KIŞLA YEMEKHANESİNDE BİR UYGULAMA

4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 12 April 2019, pp.190-198

CROSSLINKABLE ELECTROACTIVE MATERIALS FOR ELECTRCHROMIC APPLICATIONS

3 rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Kırklareli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.109

Yüzeyde Çapraz Bağlanma Reaksiyonu ile Polimerik İnce Filmlerin Elektrokromik Cihaz Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 7. Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.220 Creative Commons License

Yüzeyde Çapraz Ba ğ lanma Reaksiyonu ile Polimerik İ nce Filmlerin Elektrokromik Cihaz Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı VII. Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Eskişehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.220

Çanakkle İlinde Gürültülü Ortamda Çalışan Personelin Risk Analizi ve KKD Kullanma Algısının Araştırılması

Trakya Üniversiteler Birliği 2. Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 May 2017 - 16 May 2018, pp.88

İnternet Tabanlı Sera Otomasyon

Trakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 16 May 2017, pp.84

İnternet Tabanlı Sera Otomasyonu

rakya Üniversiteler Birliği İkinci Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Edirne, Turkey, 15 - 16 May 2017, pp.84

GIDA ENDÜSTRİSİNDE GÖRÜLEN İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.101-102

Towards a universal bipolar polymer system: Semiconducting polymers containing 2-alkyl benimidazole

247th National Spring Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Texas, United States Of America, 16 - 20 March 2014, vol.247 identifier

Charge transport in thiol-ene cross-linked conjugated polymer networks

244th National Fall Meeting of the American-Chemical-Society (ACS), Pennsylvania, United States Of America, 19 - 23 August 2012, vol.244 identifier

“Karbazol İçeren Yüksek Performanslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sentezi

3.Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 May 2010