Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ecological Dynamics Model and Ecopedagogy-Based Outdoor Experiential Education

International Electronic Journal of EnvironmentalEducation, cilt.7, sa.2, ss.134-151, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Outdoor Experiential Environmental Education:An Adult-Centred Intervention for the AffectiveDomain

International Electronic Journal ofEnvironmental Education, cilt.7, sa.1, ss.34-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişisel Satış ve Tutundurma’nın ÖğretimYöntemi Olarak Eğitimde Kullanılması:TÜBİTAK Çevre Eğitimleri Örneği

Turkish Journal of Teacher Education, cilt.5, sa.1, ss.26-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOCUKLAR ERGENLER MEDYA BAĞIMLILIĞI VE SINIF DIŞIEĞITIM

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.45-57, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some suggestions for Turkey within the scope of outdoor education success of New Zealand

Journal of Turkish Science Education, cilt.12, sa.3, ss.51-64, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of ecopedagogy based environmental education on environmental attitude of in service teachers

International Electronic Journal of Environmental Education- Green, cilt.5, sa.2, ss.86-100, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EKOPEDAGOJİ TEMELLİ SINIFDIŞI ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÇEVREFARKINDALIĞI ÜZERİNDE ETKİSİ

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.95-117, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXPLOITATION OF ENVIRONMENTAL RESOURCES AND RURAL COMMUNITIES BY GLOBAL FOOD COMPANIES

Geography, Environment, Sustainability, cilt.7, sa.4, ss.54-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜBİTAK 4004 PROJELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRKALKINMA İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.107-133, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MEDYA OKUR YAZARLIĞI VE MESAJLARINANLAMLANDIRMA SÜRECİ

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.13-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye deki Gelişiminin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.32-42, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya Etkisinin Bilgi Yapısı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.4, ss.404-418, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOKLU ZEKA ALANLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERAÇISINDAN İNCELENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.737-758, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI VE TEKNOLOJİKKİRLİLİK FARKINDALIK ÖLÇEĞİ

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.271-286, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Farkındalığı Çevre Tutumu Arasındaki İlişkininYapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.459-473, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapısal Eşitlik Modeli ile Geliştirilmiş Çevresel Tutum Ölçeği

İlköğretim Online, cilt.11, sa.1, ss.85-94, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Outdoor Experiential Learning in Turkey

New Zealand Association for Environmental Education Bıennial Conference, Hamilton, Bermuda, 17 - 20 Ocak 2012

An Evaluation of an Intervention with In service Teachers in Turkey

Science Education Research, University of Auckland, Auckland, Yeni Zelanda, 24 - 25 Kasım 2011

The Evaluation of Outdoor Educatıon in Turkey TUBITAK 4004 Projects

Centre for Science and Technology Education Research Graduate Symposium, Hamilton, Bermuda, 13 Ekim 2011

Study on development of sensitivity scale for teaching profession

Second International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010, ss.95-104