Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Expertise In Medicine

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1990 - 1997 Undergraduate

  Erciyes University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2003 Expertise In Medicine

  Kardiyopulmoner bypass esnasında sistemik lökosit filtrasyonunun postoperatif erken dönem kalp ve akciğer fonksiyonları üzerine etkisi

  Canakkale Onsekiz Mart University, Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Temel Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 • 2012SPSS ile Temel Biyoistatistik Uygulamaları Eğitimi

  Health&Medicine , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 • 2012Deney hayvanları kullanım sertifikası

  Health&Medicine , Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

 • 2011Kalp Damar Cerrahisinde Uygulanabilir Hibrid Ameliyathane Workshop Programı

  Health&Medicine , İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ABD

 • 2010II. Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu

  Health&Medicine , Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2009Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

 • 2007Yüzeysel Venöz Sistem Patolojilerinde Pratik Uygulamalar Kursu

  Health&Medicine , Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

 • 2005III. Kronik Venöz Yetersizlik Kursu

  Health&Medicine , Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 2005Internal & External Laser Treatment For Varicose Veins

  Health&Medicine , Biolitec ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 1996Kardiyo-Pulmoner Resusitasyon (CPR) Teorik ve Pratik Eğitim Kursu

  Health&Medicine , Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi