Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Koroner arter ligasyonu ile oluşturulan hepatik iskemide eritropoetinin etkisi

24. Ulusal Elektron Mikroskobi Kongresi - Edirne, Edirne, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.74-75