Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OXFORD DICTIONARY OF IDOMS ADLI SÖZLÜKTEKİ DEYİMLER VE DEYİM OLMAYAN SÖZ ÖBEKLERİYLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME

International Journal of Language Academy, cilt.5, sa.21, ss.458-477, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PEKİŞTİRME SÖZCÜKLERİ, SIFAT TAMLAMASI VEYA İKİLEMEMİDİR?

Journal of Awareness (JoA), cilt.2, sa.1, ss.27-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUTAION İN RELATION TO STRUCTURE AND MEANING PROPERTİES OF TURKISH REDUPLİCATİON

International Journal of Language Academy, cilt.2, sa.2, ss.183-194, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ORHAN PAMUK VE FAKİR BAYKURT’UN İKİ ROMANINDA DEYİM, ATASÖZÜ VE İKİLEMELER BAKIMINDAN SÖZ VARLIĞI

BİLİM, KÜLTÜR VE SANATTAGÜZELİ ARAYIŞ, Çanakkale, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri