Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vücûdun Vücûbu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebu’l-Hasan Harakānî ve İlk DönemSûfîlerinde Allah’ı Talep Etmek: Dünya veÂhiretten Fânî Olmak

”FÜTÜVVET SULTÂNI EBU’xxL-HASAN HARAKANΔ SEMPOZYUMU, 27 - 28 April 2019

osmanlı dönemi vahdet-i vücud müdafaaları

osmanlı’da ilm-i tasavvuf, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017

Books & Book Chapters