Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Neutrophil lymphocyte ratio in different types of Glaucoma

Glokom-Katarakt, cilt.11, sa.4, ss.1-5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Katarakt Cerrahisinin Erken Dönem Göz İçi Basınç Düzeyleri Üzerine Etkileri

Anatolian Journal of Clinical Investigation, cilt.7, sa.4, ss.191-194, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar