Öğr.Gör.

HASAN ABANOZ


Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Sağlık Bilimleri

Spor Sağlık Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Türkiye

2004 - 2009

2004 - 2009

Yüksek Lisans

Deutsche Sporthochschule Köln, Diplom-Studiengang Sportwissenschaften, Training Und Leistung, Almanya

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Dumlupınar Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Gestaltung des Ausbildungskonzeptes "Beachvolleyball get involved" der Federation internationale de Volleyball(FIVB)und ein Ausblick über den türkischen Beachvolleyball "Plaj Voleybolu - Sende Katıl"

Deutsche Sporthochschule Köln, Deutsche Sporthochschule Köln, Training Und Leistung

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

İLK YARDIM KURSU

Sağlık ve Tıp

ABC İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ

2009

2009

Futbol Antrenörlük Sertifikası C UEFA B Level

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DFB( Alman Futbol Federasyonu) - Köln Spor Yüksekokulu Futbol Uzmanlık

2008

2008

Hamam Masaj Çeşitleri ve Tıbbi Masaj Seminerlerine Katılım Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Neuptenbad-Köln

2007

2007

DLRG(Deutsche Lebens Rettungs Gesellschaft E. V.) Gümüş Cankurtarma Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DLRG(Alman Cankurtarma Derneği)

2006

2006

Schulungsleiter der Massage in Theori und Praxis(Masaj Eğitmenliği Sertifikası)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Mediterana -Köln

2005

2005

Wellness/Spa Masajları Seminer Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Mediterana -Köln

2004

2004

DSHS(Deutsche Sprache Hochschulzugang) Alman Dili Üniversite Yeterlilik Sertifikası

Yabancı Dil

Dortmund Üniversitesi

1998

1998

Genel ve Spor Masajı Seminer Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Genel ve Spor Masörleri Derneği

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Merkez Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Ve Sporcu Sağlığı Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2015 - 2017

2015 - 2017

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Yönetim Kurulu Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2014 - 2016

2014 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo/Antrenörlük, Antrenörlük Eğitimi

2015 - 2015

2015 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo, Antrenörlük Eğitimi Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Bölüm Başkan Yardımcısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo/Antrenörlük, Antrenörlük Eğitimi

2013 - 2014

2013 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Besyo/Antrenörlük, Antrenörlük Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sporcu Beslenmesi ve Ergojenik Yardım

Lisans

Lisans

Seçmeli VI (Bantlama ve Bandajlama)

Lisans

Lisans

Sporcu Sağlığı

Lisans

Lisans

Seçmeli II (Masaj)

Lisans

Lisans

Asıl Branş I (Futbol II)

Lisans

Lisans

Spor Yaralanmaları

Lisans

Lisans

Doğa Sporları(Kamp)

Lisans

Lisans

Seçmeli III(Masaj)

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Lisans

Lisans

Cankurtarma İlk Yardım ve Reh.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Examination of nutritional attitudes, self-efficacy and behavior patterns according to gender and age in child athletes

KOÇ H. , ŞAHİN G. , COŞKUN A., GÜNAR B. B. , ABANOZ H.

International Journal of Physical Education, Sports and Health, cilt.6, ss.5-7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

ANALYSIS OF SOME PERFORMANCE PARAMETERS OF FENCER ACCORDING TO GENDER AND AGE

ŞAHİN G. , KOÇ H. , BAYDEMİR B. , ABANOZ H. , COŞKUN A. , GÜNAR B. B.

KINESIOLOGIA SLOVENICA, cilt.25, ss.27-34, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

CERRAHOĞLU N. , GÜNAR B. B. , ABANOZ H.

Social Sciences Studies, cilt.3, ss.1578-1586, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Öğrencilerin Rekreatif Tercihleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

KORKUTATA A. , KESKİN Ö., ABANOZ H. , ÖZAVCI R.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 27 - 30 Nisan 2018

2017

2017

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA 4 AYLIK FİZİKSEL AKTİVİTE PROGRAMININ FİZİKSEL UYGUNLUKLARINA ETKİSİ

CERRAHOĞLU N. , GÜNAR B. B. , ABANOZ H.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1545-1546


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Yeterli Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu

http://www.canakkale.hsm.saglik.gov.tr/

Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü, Turkey