Solgel yöntemi ile tek adımda Superhidrofilik poli(hidroksi etil metakrilat) +Tetraetoksisilan kompozit malzeme sentezi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyomühendislik ve Malzeme mühendisliği , Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşe Senem Topçu

Supervisor: Uğur Cengiz