Ebû İshâk eş-Şirâzî’nin Fıkıh Usulü Yazımında Çağdaşı Şâfiî Usulcülerden Farklı Yönleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Mahmut Acar

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ALİ YARGI