Hazır beton sektöründe iş güvenliği açısından risk değerlendirmesi: Çanakkale ilinde bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZNUR BİLDİREN

Consultant: Fatma Baycan Koyuncu