DİĞER MÜÇTEHİDLERLE FARKLILIKLARI BAĞLAMINDA EBÛ HANÎFE'NİN İÇTİHAD MANTIĞI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2007

Student: ERTUĞRUL AKIN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN