Çanakkale ilinde gürültülü ortamda çalışan personelin risk analizi ve kişisel koruyucu donanım kullanma algısının araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: HANDE GÜVEN

Consultant: Fatma Baycan Koyuncu