Yangın geciktirici jeopolimer malzeme üretimi ve karakterizasyonu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gürkan Akarken

Supervisor: Uğur Cengiz