Karamenderes Çayı içerisinde nutrient yoğunluğu ve planktonik birincil üreticilerin biyokütlesel değişimlerinin izlenilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Turkey

Approval Date: 2006

Student: Füsun AKGÜL (ER)

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ESRA KOÇUM