Türkiye’de Sanayi İşletmelerine Ait Mali Bilgilerin Raporlanması ile AB Uygulamalarının Uyumlaştırılmasına İlişkin Sorunlar ve Bir Çözüm Önerisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Berna Burcu Yılmaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HALİS KALMIŞ