Sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların teknoloji yetkinliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Aykut Ünver

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZGÜR TOPKAYA