Cibre ve şlempeden elde edilen aktif karbonun bitüm katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Firat University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ELİF ŞEYMA SEYREK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mehmet Yılmaz

Co-Consultant: Hasan Arslanoğlu