Türkiye’nin Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesindeki Salvia L. (Lamiaceae) cinsinin revizyonu


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2009

Student: Ersin KARABACAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İSMET UYSAL