Muhammed Emin Fehim Paşa ve "Aziziye" (Kuduri Şerif Tercümesi) Adlı Eserinin Traskripsiyonu ve Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ali, KÖKAY

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN