Ekonomik ve politik istikrarın turizm talebi üzerindeki etkisi: Türkiye örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: İSMAİL MANAY

Consultant: Cüneyt Kılıç