Ebû Bekir er-Râzî el-Cessâs'ın Mefhûm-i Muhâlif anlayışı ve ahkâm âyetleri tefsirine yansıması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Ali Rıza Fidan

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MEHMET ALİ YARGI