Çan ve Ayvacık (Çanakkale) Çevresindeki Yapı Taşı Olarak Kullanılan Tüflerin Petrografik ve Jeomekanik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması”


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Diler

Supervisor: Ayten Çalık