Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Nadide" Romanının Söz Varlığı/The Vocabulary of Hüseyin Cahit Yalçın's Novel "Nâdide"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Şerife Keskinel

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA LEVENT YENER