Rozasea hastalarında serum interlökin-36, interlökin-37 ve interlökin-38 düzeylerinin değerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Student: ALPER EKİNCİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): SEVİLAY KILIÇ