Tez adı: Ömer Seyfettin öykülerinin çocuk edebiyatı ölçütleri açısından değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: AYDIN MERAL

Supervisor: Hulusi Geçgel