Irak ve Semerkant Hanefi Ekolleri Arasındaki Usuli İhtilaflar ve Hanefi Mezhebi Üzerindeki Etkisi (Cessas ve Semerkandi Örnekliğinde)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Salih GÜNER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN