"Üç Çeşni Etkin Alan Teorisinde Mezon-Baryon Çiftlenim Sabitleri"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Yasemin ÜNAL

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYŞE KÜÇÜKARSLAN