Kadın girişimciliği ve karşılaştıkları sorunlar: Çanakkale ili örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Emine Açıl

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZGÜR TOPKAYA