Ekonomik finansal ve politik risklerin tüketici ve reel kesim güveni üzerindeki etkisi: Türkiye için ARDL Sınır Testi yaklaşımı


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN AZAZİ

Consultant: Cüneyt Kılıç