Yeniliğin Öğretim Etkinliklerine Yayılmasında Öğretmenlerin Karar Verme Sürecinde Kullandıkları İletişim Kanalları: Eğitim Bilişim Ağı Platformu Örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: Gökhan Çalışkan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ÖZDEN ŞAHİN İZMİRLİ