İşe Tutkunluk ve İş-Aile-İş Çatışmasının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Damla Demir Harputluoğlu

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): DİLEK DÖNMEZ POLAT