AAVCILIK VE KÜLTÜR ORTAMINDAN ALINAN YABANİ MERCAN’IN (Pagellus acarne R., 1827) BAZI KAN PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Abdullah BAYRAK

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): ALKAN ÖZTEKİN