Tiyol-en klik kimyası yoluyla çapraz bağlanabilir polimerik ince filmlerin elektrokromik cihaz uygulamaları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANSU KÖK

Consultant: Fatma Baycan Koyuncu