"Aksiyel Vektör Mezonların Vp ve PGamma'ya Bozunması"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Student: Özüm ÖZTÜRK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): AYŞE KÜÇÜKARSLAN