Ergenlerin akademik erteleme davranışları, internet bağımlılığı ve temel psikolojik ihtiyaçları: Bir model önerisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Educational Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: SERMİN CAN

Consultant: Şerife Gonca Zeren