Yeni Bir Finansal Araç Olarak Yeşil Kredilere Otelcilik ve Bankacılık Sektörlerinin Bakış Açıları: Antalya'daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Mersin Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Ozan Güler

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): EKREM TUFAN