Hanefi Mezhebi ve Şafi Mezhebinde Küçük Çocukların Evlendirilmesi Meselesinin Metodolojik Dayanağı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Student: Zeynep SEVGİLİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TEVHİT AYENGİN