Farklı Yapıda Hazırlanmış İki Öğrenme Materyalinin, Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Motivasyonlarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Adem Mehmet YILDIZ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUZAFFER ÖZDEMİR