Farklı Yapıda Hazırlanmış İki Öğrenme Materyalinin, Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Motivasyonlarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Adem Mehmet YILDIZ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): MUZAFFER ÖZDEMİR