Porselen Yüzeylere Uygulanan Dekor Teknikleri Kapsamında, Geleneksel Çini Motiflerinin Teknolojik ve Görsel Tasarım Çözümleri ile Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ramazan Kocabaş

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): AYŞE GÜLER