15. Yüzyıla Ait Bir Şeyh-name Tercümesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Mustafa KUĞU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): MUSTAFA LEVENT YENER